08 maj 2016

W dniach 8-15 maja w bibliotekach w całej Polsce obchodzony jest Tydzień  Bibliotek. Tegoroczna XIII edycja odbywa się pod hasłem: „Biblioteka inspiruje”.

Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.