10 mar 2017

10 marca br. 23Bez tytułu uczestników szkolenia „Obsługa komputera Poziom A zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych DIGCOMP” (100 godzin) odebrało z rąk przedstawicieli Organizatorów Pań Beaty Płechy i Iwony Pernal oraz burmistrza Poniatowej Zygmunta Wyroślaka swoje Certyfikaty. Certyfikat jest dokumentem ważnym dla wszystkich krajów UE.