18 lis 2021

18 listopada 2021 r. dla naszych Czytelników i Słuchaczy PUTW zorganizowane zostało spotkanie w ramach Ogólnopolskich Obchodów Roku Norwida. Jest to nasz niewielki wkład w popularyzację Jego twórczości. Niezwykle ciekawy i inspirujący wykład wygłosiła Pani Irena Piątek osoba zaprzyjaźniona z Biblioteką i PUTW. 

Cyprian Ksawery Gerard Walenty – od bierzmowania Kamil dziś znany jako Cyprian Kamil Norwid, urodził się 24 września 1821 roku w rodzinnym dworku Zdzieborowskich-Norwidów-Suskich, dziś w posiadaniu Karoliny Wajdy w miejscowości Laskowo Głuchy na Mazowszu. Zmarł w nocy z 22 na 23 maja 1883 roku w Paryżu w domu opieki prowadzonym przez polskie zakonnice.   Był wielkim artystą – poetą, dramaturgiem, prozaikiem, rzeźbiarzem malarzem, rysownikiem oraz znawcą muzyki. Uważany za jedną z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych osobowości polskiej kultury. Wielki człowiek swoim geniuszem wyprzedzał epokę, stąd tragizm Norwida i niezrozumienie jego dzieł przez ówczesnych. W swojej twórczości poruszał problemy etyczno-moralne, polityczne, nie popierał tak jak Mickiewicz i Słowacki tezy o  mesjanizmie Polski.

Kim jest Pani Irena Piątek?

Mgr Irena Piątek
Emerytowany polonista ZS w Chodlu, z pasji społecznik i animator literatury, kultury, filmu, historii, także prozdrowotnego  stylu życia. Przewodnicząca Koła Oświatowego E. i R. w Ognisku Gminnym w Chodlu; Członek Koła WIN w Poniatowej, sołtys wsi Osiny gm. Chodel. Aktywnie współpracuje z instytucjami kultury Powiatu Opolskiego – domami kultury, bibliotekami: w Opolu Lubelskim, Łaziskach, Chodlu i Poniatowej.
            W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej i w Uniwersytecie III Wieku współorganizowała spotkania promujące twórczość własną Seniorów – członków  z Koła z cyklu : „Wyjęte z szuflady…” np.: byłego dyr. ZS p. E. Michalczyka. W 2017 „Piękno ziemi Chodelskiej” i „Uroki życia” , wydany pośmiertnie. Również koleżanki M. Rola w 2019 – tworzącej utwory o różnorodnej tematyce i humanistycznym przesłaniu.

Występowała z interesującymi wykładami i referatami własnego autorstwa np.: „Jak być zdrowszą, piękniejszą i szczęśliwszą bez względu na wiek” (2018); jak również prezentowała  wypowiedzi i prelekcje z okazji Jubileuszy i rocznic wielkich artystów słowa i pisarzy: Henryk Sienkiewicz (2016), Joseph Conrad (2017), C.K. Norwid (2021). Tę formę aktywności  kulturowej, ceni szczególnie i dzieli się wiedzą w kontaktach z osobami o różnych zainteresowaniach i bliskimi jej sercu – bibliotekami i ich pracownikami – krzewicielami czytania i miłośnictwa książek.

W Osinach, gm. Chodel stworzyła w domu rodzinnym miejsce spotkań czytelniczo-kulturowych i integracyjnych
„U Ireny”. W sołectwie – co roku organizuję „Narodowe Czytanie” i tą piękną inicjatywą łączy pokolenia młodych i starszych; także organizuje spotkanie z okazji różnych okoliczności obyczajowych, historycznych i kulturowych dla mieszkańców wsii zaproszonych gości. Uważa, iż być razem i z innymi to najcenniejszy dar i życiowa ciągle trwająca przygoda.