17 lis 2015

Finał XIV edycji Konkursu Wiedzy o Regionalizmie odbył się dnia 17 listopada 2015 roku. Turniej otworzył prezes TPP Rafał Pastwa wraz z Panem burmistrzem Zygmuntem Wyroślakiem i dyrektorką Miejsko-Gminej Biblioteki Publicznej Panią Anną Dziaduch.

Pan burmistrz pogratulował wszystkim finalistom dotychczasowych osiągnięć i życzył powodzenia w gminnym etapie konkursu. Pani dyrektor zapraszała do odwiedzania biblioteki oraz jej filii. W eliminacjach gminnych wzięło udział pięć reprezentacji szkół podstawowych. W trakcie oceniania testów uczniowie wzięli udział w lekcji o regionalizmie przygotowanej przez Panią Halinę Krajewską i słodkim poczęstunku przygotowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Poniatowej. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk burmistrza Poniatowej Zygmunta Wyroślaka i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej Rafała Pastwy. Nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu dostali pisemne podziękowania, a pozostali uczestnicy turnieju otrzymali pakiet najnowszych gadżetów ufundowanych przez Urząd Miejski w Poniatowej. Nagrody rzeczowe ufundował Zarząd TPP.

1 miejsce ex aequo zdobyli: Maksymilian Pomorski, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kowali – opiekun Iwona Gawdzik i Daria Wrótniak, Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie – opiekun Mariola Poniatowska.

3 miejsce – Natalia Kołodziejczyk, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
w Poniatowej Kolonii – opiekun Agnieszka Kunowska-Włodarczyk

Zapraszamy na XV edycję konkursu organizowanego za rok podczas Jubileuszu 30-lecia TPP.

Prezes TPP Rafał Pastwa