21 lis 2017

3 grudnia 2017 r. przypada 160. rocznica urodzin Teodora Józefa Konrada Korzeniowskiego. Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada. Z tej to okazji w naszej Bibliotece zorganizowany został wykład o autorze poprowadzony przez Panią Irenę Piątek. Odbiorcami była młodzież z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego i słuchacze Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Józef Konrad to są dwa chrzestne imiona, z których drugie używam jako nazwisko, by mi mojego cudzoziemskie usta nie wykrzywiały” – pisał Konrad Korzeniowski będąc już autorem Lorda Jima, znanym w Anglii jako Joseph Conrad. Jego niezwykłe losy przypominają opowieść o człowieku, który chciał żyć nie jeden raz. Przyszedł na świat 3 grudnia 1857 roku jako jedyny syn Eweliny z Bobrowskich i Apollona Korzeniowskiego herbu Nałęcz. W historii życia naszego bohatera są trzy okresy: polski 1857 – 1874, żeglarski 1874 – 1894, i okres pracy twórczej w Anglii 1894 – 1924. Pisarz nie dożył nawet siedemdziesiątki ale żył bardzo intensywnie aż do śmierci.

Joseph Conrad był pisarzem angielskim. W swoich utworach literackich, z jednym wyjątkiem, nie poruszał spraw polskich. Wyjątek ten to krótkie opowiadanie „Książę Roman”, którego bohaterem jest książę Sanguszko. Poza tym zdecydowana większość utworów związana jest z morzem: dzieje się na morzu, blisko morza i dotyczy ludzi morza, a ludzie ci stanowią wyjątkową mozaikę ras, narodowości i kultur.

Z biografią i twórczością pisarza mogą się Państwo zapoznać korzystając z bogatych zbiorów naszej Biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

Na podstawie książki Barbary Koc „Joseph Conrad”.