09 maj 2017

„Pamiętać – to nasz obowiązek” to motto montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez Koło Patriotyczne „CASTUS IGNIS” ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej pod opieką Pani Doroty Herdy. W przedstawieniu młodzież starała się odpowiedzieć na pytania: Czym jest patriotyzm? Po co uczymy się historii? Czy warto czerpać naukę z przeszłości? Co byłby poświęcić młody człowiek w chwili próby? Czym dla mnie jest ojczyzna? Montaż poświęcony był 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej a wystawiony na scenie kawiarni „Klubowa” Centrum Kultury Promocji i Turystyki. W imprezie uczestniczyli min. kombatanci mieszkający na terenie naszej gminy, burmistrz miasta Zygmunt Wyroślak. Całość imprezy przygotowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej i Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej.