31 mar 2022

Zbiory biblioteki zostały powiększone o słowniki ukraińsko-polskie dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do korzystania.

Фонд бібліотеки поповнився українсько-польськими словниками  для дітей і дорослих. Запрошуємо до бібліотеки.