30 mar 2017

Jabłonka
Jabłoneczka biała
kwieciem się odziała.
Obiecuje nam jabłuszka,
jak je będzie miała.
Mój wietrzyku miły,
nie wiej z całej siły.
Nie trącaj tego kwiecia,
żeby jabłka były.

30 marca 2017 r. dzieci z grupy integracyjnej  Szkoły Podstawowej w Kowali przyszły bo biblioteki na zajęcia plastyczne pt. „Wiosenne drzewo”. Dzięki  zaangażowaniu wszystkich uczestników zajęć powstało piękne wiosenne drzewko, które wygląda jak niepowtarzalny obraz. Dzieło dzieci można podziwiać w bibliotece.  Nie obyło się także bez ciekawej bajeczki o wiewiórce, która straciła swój domek na drzewie i jak inne zwierzęta pomagały szukać jej nowego lokum („Nowy domek wiewiórki” W. Drabik ). Staje się także już tradycją biblioteki, że na zakończenie zajęć plastycznych malowane są twarze dzieci. Tak mała rzecz a cieszy najmłodszych czytelników…