18 gru 2020

Pod koniec listopada nasza biblioteka otrzymała 5 laptopów o wartości ponad 16 000,00 zł. w związku z przystąpieniem do projektu
„Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zakończył się pierwszy etap szkolenia „Dziennikarstwo online”. Po nowym roku  będziemy uczyć się bezpiecznego zachowania w sieci w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji.

Dziękujemy Fundacji VCC za przekazane laptopy.