09 maj 2019


9 maja  bibliotekę odwiedziły  przedszkolaki, grupa 6 latków z Przedszkola Miejskiego w Poniatowej. Spotkanie poświęcone było edukacji regionalnej.  Biblioteka poprzez zgromadzone  źródła wiedzy o regionie  pomaga dzieciom poznawać jego historię, legendy, obrzędy, tradycje. Jedną z form zapoznania z historią własnego regionu było czytanie legend o Poniatowej, które napisali uczniowie Szkoły Podstawowej w Poniatowej. Dzieci oglądały również stare fotografie z 1955 r. przedstawiające budowę Kina „Czyn”. Formy  spotkań  jakie proponujemy mają na celu wyrobienie  wśród najmłodszych dzieci więzi z najbliższym środowiskiem – „Małą Ojczyzną”.