18 paź 2019

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 ogłoszony został Rokiem Stanisława Moniuszki. Stało się tak dla uczczenia 200. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, a także twórcy polskiej opery narodowej. Z okazji tak zacnego jubileuszu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej zaprasza Państwa do zwiedzenia wystawy „Stanisław Moniuszko 1819 – 1872. Natchniony duchem polskich pieśni ludowych”. Wystawę przygotowano na podstawie zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Materiały ikonograficzne umieszczone na wystawie pochodzą ze zbiorów specjalnych Biblioteki, publikacji i czasopism znajdujących się w WBP oraz archiwum Teatru Wielkiego w Łodzi. Autorzy wystawy: Agata Kozioł, Marta Tomasik (Dział Informacji i Promocji), Jacek Wałdowski (Pracownia Plastyczna). Wystawa eksponowana jest w Oddziale dla Dorosłych do końca października.

ZAPRASZAMY