07 wrz 2023

Zbliża się XII edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania przeprowadzanej pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczną lekturą jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Oto zapowiedź wydarzenia, które odbędzie się w Parku Miejskim w Poniatowej 9.09.2023 r. godzina 11:00. Zapraszamy!

Zachęcamy do zabrania ze sobą swoich prywatnych egzemplarzy książki, będzie możliwość postawienia pamiątkowej pieczątki.

“Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamość.