04 wrz 2017

W sobotę, 2 września o godz. 17:00 na tarasie Hotelu „Słowik” odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania. „Wesele” Stanisława  Wyspiańskiego czytali włodarze miasta, nauczyciele, młodzież, czytelnicy biblioteki. Całość koordynowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej.

Akcja Narodowe Czytanie została zapoczątkowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obecnie została objęta Honorowym Patronatem pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser- Dudy.

Celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej.  W latach ubiegłych Polacy czytali „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię„ Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, w ubiegłym roku „Quo Vadis” H. Sienkiewicza. Akcja z roku na rok rozrasta się. W ubiegłym roku czytano już w 2200 miejscach.

Tegoroczna lektura została wybrana w głosowaniu internetowym. Wesele” Stanisława Wyspiańskiego” konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej po raz trzeci włączyła się do tego wydarzenia i zaprosiła mieszkańców do wspólnego czytania.

Dzieło Stanisława Wyspiańskiego wystawiono po raz pierwszy w Teatrze Miejskim w Krakowie16 marca 1901 roku. Utwór przedstawia autentyczne wydarzenie – wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Ślub odbył się 20 listopada 1900 roku w bazylice Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, a przyjęcie weselne w Bronowicach, wówczas podkrakowskiej wsi.

W tym samym roku w Krakowie „Wesele” zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków, a w języku polskim ukazało się ponad 120 jego wydań. Sam Stanisław Wyspiański (1869-1907) był poetą, dramatopisarzem, malarzem i inscenizatorem, jednym z najgenialniejszych polskich artystów i wybitnym przedstawicielem nurtu literackiego i artystycznego znanego jako Młoda Polska. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych w podziemiach kościoła Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie.

Dzieło czytaliśmy z podziałem na role. Lektorami byli: Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak,  z-ca Burmistrza Krystyna Sołdek, Kazimiera Gorczyca, Jan Koziński, Dorota Herda, Iwona Karabela, Barbara Kramek, Teresa Stanek, Marta Karwat, Marta, Stawiarska, Łukasz Morgut, Kacper Bigos, Michał Grądecki, Maciej Wicha, Katarzyna Rybicka, Iga Chodyra, Joanna Kutyna, Milena Smaga. Grupę młodzieży z Zespołu Szkół w Poniatowej przygotowała Pani Izabela Walczak.

Przygrywała nam Dziecięca Kapela Ludowa pod kierunkiem Jana Kozińskiego działająca przy Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Stół biesiadny przygotował Hotel „Słowik” Państwa Waldemara i Barbary Słowik przy wsparciu Pani Janiny Wójcik  właścicielki Sklepu Spożywczego i Pana Tadeusza Zubrzyckiego właściciela Piekarni w Kraczewicach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.