26 cze 2022

26 maja 2022 r. podczas festynu w Niezabitowie Filia Biblioteczna prezentowała kroniki biblioteki i środowiska tworzone w bibliotece i zawierające fotografie, artykuły prasowe, dokumenty życia społecznego, spisane wspomnienia mieszkańców, opisy działalności biblioteki. Wystawa była okazją do wspomnień, wielu pytań i wyjaśnień na temat zgromadzonych dokumentów.