1. Knapczyk M., Zegar melodii, Inspiracje 2018
  2. Omilianowicz M., Przekraczające granice,Reporter 2015
  3. Omilianowicz M., Witajcie w raju, Reporter 2017
  4. Omilianowicz M., Anegdoty o gwiazdach, Reporter 2015
  5. Knapczyk M., Vaira, Inspiracje 2018