1. Allan S., Na drodze bez powrotu, Gliwie 2017
  2. Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017
  3. King S., Zielona mila, Warszawa 2017
  4. Kodeks karny, Warszawa 2017
  5. Lesiak J., Jadwiga z Andegawenów Jagiełłowa, Warszawa 2017
  6. Lesiak J., Wspomnienia o Cecylii, smutnej królowej, Warszawa 2016
  7. Świętek E., Drzewa szumiące nadzieją, Zakrzewo 2017
  8. Tyrmand L., Zły, Warszawa 2014