20 paź 2020

Z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nasza biblioteka otrzymała podziękowanie
i egzemplarz “Balladyny” Juliusza Słowackiego z autografem Pary Prezydenckiej za udział
w tegorocznej akcji Narodowego Czytania.