20 Paź 2020

Z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nasza biblioteka otrzymała podziękowanie
i egzemplarz „Balladyny” Juliusza Słowackiego z autografem Pary Prezydenckiej za udział
w tegorocznej akcji Narodowego Czytania.