10 lis 2021

Z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nasza biblioteka otrzymała podziękowanie i egzemplarz “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej z autografem Pary Prezydenckiej za udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania.