03 mar 2016

Wykład „Literacki Lublin”  przeprowadziła Magdalena Wójcikiewicz, długoletni instruktor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, obecnie już na emeryturze. Pani Magda w bardzo ciekawy sposób nakreśliła sylwetki twórców, którzy urodzili się w Lublinie (Wincenty Pol, Andrzej Strug, Janina Porazińska, Józef Czechowicz), pobierali nauki (Józef Ignacy Kraszewski) czy wpadali choćby na krótką chwilę, często by opisać Lublin w swoich utworach. Mają swoje tablice pamiątkowe, pomniki, ich nazwiskami nazwano ulice, szkoły.
Więcej na ten temat można przeczytać na http://lublin.wyborcza.pl wpisując „Poeci i pisarze związani z Lublinem”.

A czy znasz ty, bracie młody,
Twoje ziemie, twoje wody?
Z czego słyną, kędy giną,
W jakim kraju i dunaju?
                              “Pieśń o ziemi naszej” Wincenty Pol