13 cze 2024

Wczoraj, tj. 12 czerwca w naszej bibliotece odbył się wykład “Polscy więźniowie w obozie na Majdanku” poprowadzony przez pracownice Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Wydarzenie to odbyło się w nawiązaniu do przypadających na 14 czerwca obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Prowadzące przedstawiły nam życiorysy trzech osób więzionych w obozie na Majdanku, byli to:
Jadwiga Ankiewicz – autorka jedynego Dziennika pisanego za drutami obozu. Dzięki niej i jej zapiskom możemy poznać jak wyglądała codzienność obozowa i z czym mierzyli się więźniowie, jakie emocje im towarzyszyły.
Andrzej Stanisławski – goniec, a później pracownik kancelarii obozowej. Za pomocą swej funkcji miał wgląd w zastrzeżone dokumenty, posiadał wiedzę, która często okazywała się przydatna do przetrwania. Dzięki niemu wiemy, że numery nadawane więźniom się powtarzały, aby zamaskować skalę okrucieństwa i prawdziwą liczbę ofiar.
Romuald Sztaba – profesor chirurgii dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku, późniejszy więzień obozu na Majdanku. Zaczynał w obozie jako pracownik magazynu, jednak dzięki swemu wykształceniu objął funkcję lekarza w rewirze pola I w bloku chirurgicznym, pracował również w bloku dla chorych na tyfus i świerzb. Starał się nieść pomoc towarzyszom swojej niedoli, jednak miał przy tym ogromne poczucie niemocy związane z ograniczeniami, jakie niosło za sobą życie za drutami. Mimo to potrafił do końca zachować w sobie prawdziwe człowieczeństwo.

Bardzo dziękujemy za niezwykle ciekawą lekcję historii.

Dziękujemy również za obecność seniorom z Klubu Seniora w Poniatowej wraz z panią kierownik Urszulą Cieniuszek oraz młodzieży z Zespołu Szkół w Poniatowej wraz z nauczycielką historii, panią Małgorzatą Wiśniewską.