14 lip 2021

W pierwszym i drugim tygodniu  lipca w oddziale dla dzieci naszej biblioteki realizowany był cykl spotkań  wakacyjnych dla podopiecznych Świetlicy Profilaktycznej w Poniatowej. Tematem naszych spotkań było poznanie świata flory i fauny najbliższego środowiska naturalnego. Nasze działania miały na celu rozbudzić w dzieciach  zainteresowanie światem przyrody i wytworzyć właściwy do niego stosunek, uwrażliwić na piękno naszego otoczenia, kształtować  poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Co to jest las? Do czego służy? Mieszkańcy lasu: Jakie zwierzęta? Jak żyją? Szata roślinna, powietrze: Komu jest potrzebne?. Na te pytania i wiele innych zagadnień wspólnie szukaliśmy odpowiedzi w książkach i materiałach zgromadzonych w bibliotece.