05 wrz 2017

REGULAMIN

PRASOWO-CZYTELNICZEGO KONKURSU WIEDZY

Tadeusz Kościuszko

„Człowiek, który wyprzedził swoje czasy”

Konkurs ogłasza Powiatowa Biblioteka Publiczna, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Biuro Rady, Zarządu i Promocji Powiatu.

  1. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o TADEUSZU KOŚCIUSZCE, – który zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu od 10 roku życia.
  3. Zadanie polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na 10 pytań konkursowych i przesłanie kuponu konkursowego oraz oświadczenia potwierdzającego udział w konkursie na podany niżej adres:
     POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OPOLU LUBELSKIM
     24-300 Opole Lubelskie , Stary Rynek 46

4. Kupony z pytaniami dostępne będą:

    • na łamach Opolskiej Gazety Powiatowej,  w bibliotekach publicznych powiatu ( powiatowej, miejsko-gminnych, gminnych i filiach bibliotecznych)
    • w Internecie na stronie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim :www.opole.lublin.pl oraz na stronie Biblioteki Powiatowej: www.pbpopolelub.pl
    • informacje o konkursie zostaną również przesłane do szkół różnego szczebla znajdujących się na terenie naszego powiatu.

5. Źródłem uzyskania właściwej odpowiedzi na pytania konkursowe są zbiory bibliotek publicznych, oraz inne źródła ( podręczniki szkolne, Internet itp.)

6.Każdy uczestnik może przesłać jedną ankietę z udzielonymi odpowiedziami.

7. Ankiety i oświadczenie uczestnika potwierdzające udział w konkursie przesyłamy lub dostarczamy osobiście do 30 września 2017 roku.

8. Komisja konkursowa dokona sprawdzenia poprawności odpowiedzi nadesłanych ankiet oraz wyłoni laureatów. Wyniki zostaną opublikowane w Opolskiej Gazecie Powiatowej i na stronie Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

9.Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu w miesiącu październiku, wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.

10 .Nadesłanie kuponów konkursowych oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora / ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późniejszymi zmianami./ Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.

Zapraszamy szkoły, biblioteki oraz uczestników indywidualnych do udziału w konkursie. Bibliotekarzy i nauczycieli prosimy o pomoc w koordynowaniu działań konkursowych na terenie swojej gminy. Wszystkim koordynatorom i współorganizatorom konkursu zostaną wręczone odpowiednie podziękowania, najaktywniejsi otrzymają atrakcyjne nagrody.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim.

KUPON KONKURSOWY DO POBRANIA ZE STRONY  http://pbpopolelub.pl/kupon-konkursowy/