14 maj 2020

Tegoroczny maj to wyjątkowy miesiąc dla wszystkich Polaków. Prawie 100 lat temu – 18 maja 1920 roku –  w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła. Za kilka dni 18 maja, obchodzić będziemy okrągłą rocznicę urodzin a 13 maja 39 rocznicę zamachu na życie papieża Polaka. Był z nami w najważniejszych momentach naszej współczesnej historii – stanie wojennym czy transformacji po
1989 roku. Niestety pandemia koronawirusa sprawiła, że wykład dedykowany Papieżowi jaki miał się odbyć w naszej Bibliotece przeniesiony został na inny termin (powiadomimy o nim), ale chcemy przybliżyć Państwu kilka myśli i sentencji Św. Jana Pawła II.

 • Chociaż praca zajmuje ważne miejsce w życiu człowieka, nie jest dla niego wszystkim. W trosce o zachowanie równowagi w ludzkim życiu należy przywiązywać odpowiednie znaczenie do czasu wolnego, do życia osobistego i rodzinnego, do odpoczynku niedzielnego, który pozwala człowiekowi zwrócić się ku Bogu, aby mógł intensywniej przeżywać każdą chwilę swego życia.

 • Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.

 • Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

 • Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.

 • Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

 • Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.

 • Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

 • Nie potrafi przebaczać innym, kto sam nie zaznał przebaczenia.

 • Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

 • Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

 • Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.

 • Bez zadziwienia człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny do życia naprawdę osobowego.

 • Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość.

 • Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo.

 • Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości !!!

 • Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa powraca. (…) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy  wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.

 • Człowiek jest drogą Kościoła.

 • Istotnie, głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek.

 • Człowiekowi współczesnemu zagraża duchowe znieczulenie, a nawet śmierć sumienia.

 • Wraz z ideą przegrywa człowiek.

 • Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać, podporządkować prawdzie – a nie: podporządkować prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom.

 • Narkotyki, a także pornografia i inne formy konsumizmu, wykorzystując nieodporność jednostek słabych, mają wypełnić duchową pustkę,  jaka powstaje w człowieku.

 • Nie dajcie się zwieźć pokusie, że człowiek może w pełni odnaleźć siebie, odrzucając Boga.