02 maj 2022

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako pierwsza w Europie i druga na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawa zasadnicza. Regulowała system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Obowiązywała zaledwie 14 miesięcy. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. Święto Konstytucji zabronione było we wszystkich zaborach. Przywrócone zostało w 1919 roku po odzyskaniu niepodległości, podczas II wojny światowej zdelegalizowane. Od 1990 r. 3 Maja jest ponownie oficjalnym świętem narodowym Polaków.