05 gru 2016

5 grudnia rozpoczęło się szkolenie komputerowe w ramach projektu “Kompetencje kluczowe – gwarancja rozwoju” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych. Beneficjentem jest ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski. Program szkolenia obejmuje 100 godzin i następujące tematy: Informacja – 20 godz., Komunikacja – 24 godz., Tworzenie treści – 24 godz., Bezpieczeństwo – 16 godz., Rozwiązywanie problemów – 16 godz. W szkoleniu bierze udział 24 osoby z terenu naszego miasta. Trenerem jest Pan Filip Ciepałowicz.