19 wrz 2022

18-24 WRZEŚNIA

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) został zainagurowany w latach 80. XX wieku w czasach protestów i sprawy Sądu Najwyższego Island Trees School District, który orzekł, że urzędnicy szkolni nie mogą zakazywać książek w bibliotekach tylko
z powodu ich zawartości. Święto podkreśla wolność czytania, która jest ściśle związana z pierwszą poprawką amerykańskiej konstytucji, mówiącej o wolności słowa, traktując je jako prawo podstawowe.

Cenzura to bardzo dobrze znane zjawisko i od wieków stosowano różne jej rodzaje. Palenie antyniemieckich książek przez nazistów, lata cenzury w PRL, indeks ksiąg zakazanych stworzony przez Kościół katolicki – słyszał o tym każdy z nas. Od wieków zabraniano i niszczono wiele dzieł z powodów politycznych, religijnych czy społecznych. Już w V wieku p.n.e. palono w Atenach dzieła Protagorasa, w których rozpowszechniał agnostycyzm. Cenzura prewencyjna pojawiła się po wynalezieniu przez Jana Gutenberga druku, który bardzo utrudnił kontrolowanie dzieł
i publikacji. We Francji i Niemczech już w XVI wieku wprowadzono ten rodzaj cenzury.

Dziś możemy zdobyć niemal każdą książkę. Jest jednak mnóstwo tytułów, które znamy bardzo dobrze, a nigdy byśmy nie pomyśleli, że były zakazane. Jakie dzieła i z jakich powodów dotknęła cenzura prezentujmy na wystawie. Zapraszamy!