24 maj 2017

„Wisła dzika rzeka”- to temat warsztatów przyrodniczych, które odbyły się w Oddziale dla dzieci w ramach trwającego Roku Rzeki Wisły  uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Gościliśmy pracowników z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zajęcia na temat naszej największej rzeki prowadziła pani Joanna Szkuat. Uczniowie klas IV po obejrzeniu prezentacji multimedialnej poznali bogactwo przyrodnicze flory i fauny Małopolskiego Przełomu Wisły.