06 cze 2022

XXI edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu” odbyła się w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2022 r.

Tegoroczna akcja miała na celu przybliżenie dzieciom w jaki sposób polscy autorzy piszą i mobilizują nas do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska. Zaprezentowaliśmy uczniom z młodszych klas Szkoły Podstawowej w Poniatowej polską literaturę, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas przyrody, zagrożonej często działalnością człowieka. Nasze spotkania miały  nakłonić młodych czytelników do refleksji i działań na rzecz ochrony klimatu.

Gośćmi czytającymi była Pani Aneta Poniatowska zastępca burmistrza Poniatowej, Pani Marta Karwat słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pan Dariusz Gołofit instruktor muzyczny pracujący w CKPIT w Poniatowej. Dziękujemy naszym czytającym, uczniom, którzy w skupieniu słuchali czytanych utworów oraz Paniom wychowawczyniom Ewie Zielińskiej, Marioli Lisowskiej, Bożenie Szeląg,  Agnieszce Lasocie, Annie Rosińskiej-Stola, Ewie Bijak, Marii Tatara, Renacie Popiołek.