19 paź 2020

Regulamin konkursu:

 1. Organizator konkursu:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej ul. Fabryczna 1

telefon: 81 820 40 77, email: [email protected]

 • Temat pracy konkursowej/ fotografia

„Jesienny spacer z książką”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących książkę w jesiennej scenerii . Fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np.: las, ogród, ulice, pola), jesienne detale (owoce, grzyby, liście, babie lato, mgły, zwierzęta itp.). Interpretację tematu zostawiamy Waszej wyobraźni. Tematem przewodnim jest książka i jesień. Otwórzcie szeroko oczy!

3.Uczestnicy: 

I. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów ze szkół podstawowych z gminy Poniatowa w dwóch kategoriach wiekowych:

Kat. I – UCZNIOWIE  KL.  I – IV

Kat. II – UCZNIOWIE KL. V – VIII

4.  Cele konkursu: 

-rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej,
-rozpowszechnienie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
-prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii,
-rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.

5. Warunki uczestnictwa:

1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie fotografii (2 zdjęcia w formacie jpg) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] z dołączoną informacją: adres e-mail, imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, adres zamieszkania.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby; nie narusza praw autorskich osób trzecich.

3. Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace.

Kryteria oceny pracy:

 • Zgodność z tematem,
 • Treść fotografii – wybór tematu i sposób jego ujęcia,
 • Oryginalność wykonanego zdjęcia,
 • Wrażenia artystyczne,
 • Jakość techniczna wykonanego zdjęcia,
 • Prace należy przesłać drogą elektroniczną do 31 października.

4. Ocena prac i nagrody:

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze po trzech laureatów ( I, II, III miejsce)
  w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I – IV i kl. V – VIII. Mogą zostać przyznane wyróżnienia. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej dekadzie listopada 2020 r. drogą elektroniczną.
 4. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają dyplomy i nagrody,
  Prace finalistów konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.
 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.

5. Uwagi:

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu
  i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w najbliższym terminie po rozstrzygnięciu konkursu. O terminie i miejscu laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
 4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzaniem i organizacją Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do należytego przeprowadzenia Konkursu przez organizatora.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie internetowej i Facebooku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.