12 lut 2021

UWAGA!

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10- 18 lat na szkolenia praktyczne prowadzone przez bibliotekę z udziałem mentora-trenera w ramach projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proponujemy ciekawe warsztaty z zakresu “DZIENNIKARSTWO ONLINE” oraz “BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”. Liczba miejsc ograniczona – 8 uczestników.

Tematy warsztatów to m.in.:
Jak założyć i prowadzić własnego bloga,
Stronę internetową, Konto na YouTube,
Praca w chmurze Google,
Program PhotoShop,
Bezpieczne zachowanie w sieci.

Czas trwania projektu – 15 spotkań po 2 godziny lekcyjne.

Spotkania będą się odbywać on-line lub w bibliotece wszystko zależy od nałożonych obostrzeń. Zapewniamy sprzęt komputerowy.

Warunkiem przystąpienia do udziału w Projekcie jest:

  • zaakceptowanie regulaminu,
  • złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych tj. formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami,
  • w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Już dziś zgłoś swój udział – mailem: [email protected], telefonicznie: 81 820 40 77 lub odwiedzając bibliotekę.

Na zgłoszenia czekamy do 19 lutego.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
:https://projekty.vccsystem.eu/gok3/wp-content/uploads/sites/27/2021/01/Za%C5%82_2_Formularz-zg%C5%82oszeniowy-pu%C5%82awskim-DZIECI.pdf

Regulamin: https://projekty.vccsystem.eu/gok3/wp-content/uploads/sites/27/2021/01/Regulamin-udzia%C5%82u-pu%C5%82awski.pdf