08 lis 2017

Wystawa „Małopolski Przełom Wisły z lotu ptaka”

Małopolski Przełom Wisły stosunkowo wąską doliną przecina wyżynne obszary na 80-kilometrowym odcinku od Zawichostu po Puławy. Prawe jej zbocza miejscami wznoszą się na wysokość 90 metrów ponad lustrem wody. Pomimo prób regulacji Wisła zachowała tu charakter rzeki dzikiej i nieujarzmionej. Tworząc dominantę w krajobrazie zachwyca malowniczymi meandrami, wyspami i starorzeczami. Niedostępne, porośnięte wiklinami brzegi, wapienne skarpy z ciepłolubną roślinnością oraz liczne wyspy zamieszkiwane przez tysiące mew i rybitw stanowią o wyjątkowości tego terenu.

Obok przyrody, nie sposób nie zauważyć licznych śladów obecności człowieka: urokliwych nadwiślańskich wiosek, pasących się na łąkach krów, coraz rzadszych już łódek–pychówek czy wreszcie monumentalnych ścian kamieniołomów oraz malowniczych miasteczek, jak choćby Janowca czy Kazimierza Dolnego.

To właśnie pomiędzy Janowcem a Parchatką rzeka osiąga swój najwęższy i najgłębszy punkt, a jej dolina nie przekracza tu 1 kilometra szerokości. Dzięki temu Wisła właśnie na tym odcinku jest szczególnie atrakcyjna. Patrząc na nią z perspektywy kazimierskiego nadbrzeża, zadziwia ogrom płynącej wody. Nasze oczy instynktownie podążają na drugi nieuregulowany brzeg, porośnięty wilgotnym lasem topolowo-wierzbowym. Często postrzegamy ją jako przeszkodę utrudniającą dostanie się na drugi brzeg. Czasami jawi nam się jako niszczycielski żywioł niosący wraz ze swymi wodami spustoszenie. Tak wygląda Wisła z naszego punktu widzenia…

A gdyby tak spojrzeć na nią z innej perspektywy? Wzbić się w powietrze i popatrzeć z góry na nadwiślański krajobraz? Tylko z dystansu można zauważyć najbardziej istotne cechy tej niezwykłej krainy. Może takie spojrzenie na Małopolski Przełom Wisły pozwoli zrozumieć, że mamy do czynienia z czymś niebanalnym? Dopiero z tego punktu widzenia obserwujemy wrzecionowato wydłużone wyspy, liczne piaszczyste łachy, szeroko rozpościerającą się dolinę i rzekę, która wije się jak wstęga.

Niniejsza wystawa jest okazją do zwiedzenia Małopolskiego Przełomu Wisły z innej perspektywy, do spojrzenia na ten malowniczy fragment naszego kraju ptasimi oczyma. Taka okazja rzadko się zdarza…

Wystawa została zorganizowana w 2010 r. przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, gdzie była prezentowana w pełnej wersji. Prezentowane zdjęcia stanowią tylko jej niewielki fragment. Autorami fotografii są znakomici fotograficy przyrody -Rafał Siek i śp. Artur Tabor. Wystawę wzbogacały również zdjęcia z zasobów Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, które zostały wykonane z pokładu samolotu „Wilga” w latach 1997 i 1998, w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Można ją oglądać w godzinach pracy Biblioteki.