Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i animacje dźwiękowe nie mają napisów dla osób niesłyszących, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych (filmy na stronie prowadzą do zewnętrznych źródeł, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań).
 • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego (zdjęcia te mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań).
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo i nie mają dostępnej cyfrowo alternatywy, tzn. dokumenty mają formę skanów bez rozpoznania czcionek i/lub pod skanem nie ma przepisanej treści dokumentu.
 • Na stronie nie jest aktywny klawisz "s" na klawiaturze, odpowiadający za pola rozwijane.
 • Elementy interaktywne na stronie są poza porządkiem tabulacji.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Krupa.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 81 820-40-77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej
 • Adres: ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 81 820-40-77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej
ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa

Budynek, w którym prowadzi działalność MGBP jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do biblioteki prowadzą dwa wejścia.

Wejście główne:

 • Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
Wejście główne do budynku, po lewej podjazd dla wózków
fot. 1. Wejście główne do budynku, po lewej podjazd dla wózków
 • Wchodzi się przez ręcznie otwierane na zewnątrz drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 112 cm z możliwością otwarcia do 160 cm. Drzwi w okresie letnim pozostają otwarte.
 • Po prawej stronie na zewnątrz przy drzwiach wejściowych znajduje się przycisk / dzwonek umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika.
Drzwi główne do budynku
fot. 2. Drzwi główne do budynku
 • Po przekroczeniu wejścia głównego znajdują się 2 schody o wysokości 18 cm, następnie drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 102 cm z możliwością otwarcia do 154 cm.
Dwa schodki o wysokości 18 cm
fot. 3. Dwa schodki o wysokości 18 cm
 • Przy wejściu głównym znajduje się schodołaz, który obsługują przeszkoleni pracownicy.

Schodołaz przystosowany do transportu osób na wózku inwalidzkim
fot. 4. Schodołaz przystosowany do transportu osób na wózku inwalidzkim
 • Na wprost od wejścia, w holu głównym, znajduje się szatnia oraz oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W holu głównym po lewej stronie znajduje się wejście do biblioteki.
 • Dwuskrzydłowe drzwi otwierane w stronę holu o szerokości 120 cm i wysokości 190 cm.
Wejście do biblioteki
fot. 5. Wejście do biblioteki

Drugie wejście:

 • Do pomieszczeń biblioteki prowadzi również drugie, boczne wejście.
 • Drugim wejściem wchodzi się przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, o szerokości 105 cm, z możliwością otwarcia do 135 cm.
 • Przy drzwiach wejściowych na zewnątrz po lewej stronie znajduje się przycisk/dzwonek umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika.
fot. 6. Boczne wejście do budynku
fot. 6. Boczne wejście do budynku
 • Drugie wejście to klatka schodowa wyposażona w platformę schodową, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Platforma schodowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
fot. 7. Platforma schodowa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Po wjechaniu na parter budynku znajdują się drzwi dwuskrzydłowe przystosowane do niepełnosprawnych, otwierane do wewnątrz klatki schodowej o szerokości 120 cm, które prowadzą do korytarza biblioteki o szerokości 120 cm i wysokości 200 cm.
Wejście do biblioteki z klatki schodowej
fot. 8. Wejście do biblioteki z klatki schodowej
 • Po lewej stronie korytarza znajduje czytelnia i oddział dla dzieci,
 • Po prawej stronie znajduje się oddział dla dorosłych, pokój dyrektora i magazyn.
Korytarz biblioteki
fot. 9. Korytarz biblioteki

Wewnątrz budynku:

 • Na terenie całego obiektu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej jest darmowy dostęp do sieci Wi-Fi.
 • Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 • Na drzwiach wejściowych kierujących do biblioteki i poszczególnych oddziałach mamy oznaczenia w alfabecie brajla informujące: nazwę placówki, nazwę oddziału, godziny otwarcia.
Oznaczenie w alfabecie brajla
fot. 10. Oznaczenie w alfabecie brajla
 • Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Drogi ewakuacyjne na korytarzu są oświetlone.
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
fot. 11. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
 • Znajdujący się na ścianie po lewej stronie przy wejściu do budynku przycisk asystenta osoby z niepełnosprawnością jest odpowiednikiem usługi, którą może świadczyć każdy pracownik.
Alarm techniczny
fot. 12. Alarm techniczny

Na zewnątrz budynku:

 • Wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce te jest usytuowane na parkingu przy budynku.
 • Teren wokół budynku jest utwardzony.

Ewakuacja:

 • W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji.
 • W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w budynku wyłączana jest platforma schodowa dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • Pracownicy biblioteki są odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom, które mają trudności z poruszaniem się po schodach.

Filia Biblioteczna w Kowali
Kowala Druga 29A, 24-320 Poniatowa

 • Posiada podjazd dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku.
 • Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Filia Biblioteczna w Kraczewicach
Kraczewice Prywatne 111, 24-320 Poniatowa

 • Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Filia Biblioteczna w Niezabitowie
Niezabitów 46, 24-320 Poniatowa

 • Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. W zasobach biblioteki znajdują się książki z powiększonym drukiem oraz audiobooki dla osób słabiej widzących.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. Linki na stronie otwierają się w tym samym oknie.
 4. Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane są w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 5. Na stronie internetowej w lewym górnym rogu znajduje się zakładka pozwalająca na:
  • zmiany rozmiaru tekstu,
  • zmiany kolorystyki strony na skalę szarości,
  • włączenie wysokiego kontrastu,
  • włączenie negatywnego kontrastu,
  • włączenie jasnego tła,
  • włączenie podkreślenia linków,
  • zmiany kroju czcionki na bardziej czytelną.