Filia biblioteczna w Kowali zapoczątkowała swoją działalność 30 czerwca 1963 r. Od początku swego istnienia brała udział w życiu społeczno-kulturalnym wsi. Pierwszym kierownikiem biblioteki była Daniela Szymańska. Na przestrzeni lat kadra zmieniała się bardzo często, pracownikami biblioteki byli: Zofia Dacka, Anna Wójcicka, Barbara Sołdek, Danuta Kozak, Zofia Madej, Aleksandra Bąk, Mirosława Morek, Henryka Tarkowska, Beata Długosz, Andrzej Kramek. Od 1986 do 2014 r. kierownikiem filii była Anna Dziaduch. Obecnie pracownikiem filii jest Karolina Twardzik. Zarówno częsta zmiana pracowników jaki lokali (biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę) nie była korzystna dla funkcjonowania i rozwoju biblioteki. Od 1999 roku mieści się w budynku tuż obok Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Kowali. Działalnością swą biblioteka obejmuje 2 sołectwa: Kowala Pierwsza i Kowala Druga. Z księgozbioru korzystają również mieszkańcy z sąsiednich wsi: Wolicy i Spław. Ogółem z usług biblioteki korzysta ponad 33 % mieszkańców, w dużej części są to dzieci i młodzież ucząca się. Filia posiada księgozbiór liczący ok. 5 500 woluminów, z czego 39 % stanowi literatura piękna dla dorosłych, 42 % lit. piękna dla dzieci i młodzieży i 19 % literatura niebeletrystyczna. Biblioteka udostępnia również czasopisma o różnej tematyce, w tym regionalne oraz zbiory audiowizualne (płyty z bajkami dla dzieci i filmy). Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany. Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały dotyczące regionu oraz dokumenty życia społecznego. Placówka prowadzi aktywną działalność upowszechniania i promocji czytelnictwa poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych (pełni funkcję biblioteki szkolnej), konkursów, pogadanek, wystaw i spotkań z ciekawymi ludźmi. Biblioteka może się poszczycić wieloma sukcesami. W licznych konkursach ogłaszanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im H. Łopacińskiego w Lublinie i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lub. czytelnicy zajmują czołowe miejsca. Od kilku lat stałą formą pracy, mającą na celu rozpowszechnianie czytelnictwa jest konkurs pięknego czytania pt. Kto czyta żyje ciekawiej. Biblioteka posiada dostęp do Internetu i tworzy komputerowy katalog własnego księgozbioru w systemie MAK. Współpracuje głównie ze Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza w Kowali, OSP w Kowali oraz innymi bibliotekami gminy Poniatowa i powiatu opolskiego.