Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej powstała w 1965 roku. Założycielem jej był ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Stanisław Zarzycki, zaś pierwszą siedzibą lokal przy ul. Młodzieżowej 6. Biblioteka zajmowała dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 45 m². Pozwoliło to wydzielić wypożyczalnię dla dorosłych i oddział dla dzieci.
W momencie powstania placówki księgozbiór liczył 959 woluminów. Na koniec 1966 roku księgozbiór powiększył się do 3981 tomów i korzystało z niego 733 czytelników. W roku 1978 ze względu na brak pomieszczeń dla szkoły Bibliotekę przeniesiono do budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Młodzieżowej 2. Warunki lokalowe nie poprawiły się. W 1986 roku Bibliotekę przeniesiono do odremontowanej i zmodernizowanej części dawnej szkoły. Powierzchnia placówki się zwiększyła do 180 m2. Dalszy rozwój Biblioteki przypadł na koniec 1994 roku. Uzyskano dodatkowe pokoje na I piętrze, gdzie przeniesiono oddział dla dzieci. Zyskała też wypożyczalnia dla dorosłych, którą powiększono do 80 m². Rok 1996 przyniósł dalsze istotne zmiany. Decyzją władz miejskich nastąpiło połączenie dwóch placówek bibliotecznych. Biblioteka Miejska wchłonęła Bibliotekę Zakładową przejmując jej pomieszczenia w budynku dawnego Zakładowego Domu Kultury i powstała jedna Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej w miarę zaspokajająca potrzeby czytelników. Powierzchnia placówki wynosi 277 m². Polepszenie warunków lokalowych, oprócz sprawniejszego udostępniania zbiorów pozwala na prowadzenie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą
i czytelnikiem dorosłym. Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska placówka organizuje imprezy czytelnicze (biesiady kulturalne-cykliczne spotkania dla dorosłych) konkursy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym, zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz szereg ciekawych wystaw. Przy bibliotece rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki. Aby sprostać wymaganiom społeczeństwa informacyjnego Biblioteka tworzy system informacji o własnych zbiorach, komputerową bazę danych w programie bibliotecznym MAK+, aby w przyszłości udostępniać swój katalog w sieci Internet. Posiada dostęp do Internetu w tym 4 stanowiska oferuje czytelnikom.