Filia Biblioteczna w Kraczewicach jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w powstała w 1956 r. W pierwszych latach swego istnienia liczyła 360 książek. W 1957 r. było zarejestrowanych tylko 60 czytelników, oraz 1285 wypożyczeń. Kierownikiem biblioteki był Jerzy Szlachetka, który pełnił funkcję sekretarza Gromadzkiej Rady w Kraczewicach, a w godzinach popołudniowych pracował, jako bibliotekarz. Bibliotekę prowadził do lipca 1970 roku. Zmieniało się też miejsce usytuowania biblioteki. Początkowo miała siedzibę w byłej mleczarni (ok.14 m2), później została przeniesiona do Agronomówki, następnie do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczewicach, w której funkcjonuje do chwili obecnej. Jest to bardzo dobra lokalizacja, pośrodku wsi, blisko szkoły, sklepów oraz kościoła. Jedynym mankamentem jest mała powierzchnia (23m2). Sieć uzupełniały trzy punkty biblioteczne w Spławach, Kol. Szczuczki, Kol. Łubki. Kolejnymi kierownikami biblioteki w okresach bardzo krótkich byli: Wiesława Wójtowicz, Danuta Krawiec, Marian Jęczeń, Krystyna Jaruga, Maria Janczak, Barbara Chyła. W 1980 r. kierownikiem biblioteki została Teodozja Łajca, natomiast od września 2006 r. funkcję tę pełni Barbara Mędrek. Działalnością swoją biblioteka obejmuje głównie Kraczewice i okoliczne sołectwa: Poniatową Wieś, Szczuczki oraz Spławy. W 1974 roku Gromadzka Biblioteka Publiczna w Kraczewicach stała się Filią Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej. Ogółem z usług biblioteki korzysta około 20 % mieszkańców, w dużej części są to dzieci i młodzież ucząca się. Biblioteka posiada księgozbiór liczący ok. 5.000 woluminów, 13 tytułów czasopism. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany. Biblioteka aktywnie współpracuje z Klubem Kultury w Kraczewicach, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kraczewicach, Szkołą Podstawową w Kraczewicach im. M. Konopnickiej oraz Świetlicą Profilaktyczno Wychowawcząw Poniatowej. Wspólnie organizuje się wiele ciekawych imprez środowiskowych ( Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka), a także wieczory wspomnień, przybliżające historię ojczystą, na które zapraszani są kombatanci. Biblioteka współpracuje również z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kraczewicach. W ramach tej współpracy przeprowadzono między innymi konkursy „Mój ogródek świadczy o mnie”, „Czytamy książki i czasopisma rolnicze”. W bibliotece dużo uwagi poświęca się pracy z dziećmi i młodzieżą. Z ich udziałem odbywają się lekcje i imprezy biblioteczne, konkursy, pogadanki i spotkania z interesującymi ludźmi. Organizowane są wieczornice literackie, wystawy książek. W okresie swej działalności Biblioteka przeprowadziła wiele konkursówi imprez upowszechniających czytelnictwo, wiedzę rolniczą, wiedzę o regionie. Biblioteka może się pochwalić wieloma dyplomami i wyróżnieniami zarówno na szczeblu powiatowym, wojewódzkim jak też ogólnopolskim:
1985 r. w konkursie plastycznym „Gdybym był pisarzem i malarzem” w eliminacjach ogólnopolskich VI miejsce zajęła czytelniczka z Kraczewic
1985 r. w konkursie „ 40 – lecie zwycięstwa nad faszyzmem” – w eliminacjach wojewódzkich – V miejsce zajął czytelnik z Kraczewic
1994 r. w konkursie „Korzenie naszych rodzin” – w finale wojewódzkim został wyróżniony czytelnik z Kraczewic
1998 r. w konkursie „Moja Gmina” – w finale wojewódzkim- za pracę w kategorii literackiej I miejsce zajęła czytelniczka z Kraczewic.
Biblioteka jest bardzo zaangażowana w upowszechnianie regionalizmu. Trwałym efektem tych działań jest zbiór cennych dokumentów życia społecznego pokazujący zarówno korzenie przeszłości jak i teraźniejszość oraz większa integracja środowiska lokalnego.
Biblioteka posiada 1 komputer z dostępem do Internetu i tworzy komputerowy katalog własnego księgozbioru w systemie MAK+