Publikacja 1, 213 KB, PDF

Folder wydany w 1995 r. z okazji 30-lecia istnienia Biblioteki.

Publikacja 2, 169 KB, PDF

Folder wydany w 2000 r.

Publikacja 3, 4.80 MB, PDF

Folder wydany w 2009 r. z okazji nadania honorowego tytułu „Wzorowa Biblioteka Roku 2009”.

Publikacja 4, 238 KB, PDF

Folder wydany w 2015 r. z okazji Jubileuszu 50-lecia.