Folder wydany w 1995 r. z okazji 30-lecia istnienia Biblioteki.

Folder wydany w 2000 r.

Folder wydany w 2009 r. z okazji nadania honorowego tytułu „Wzorowa Biblioteka Roku 2009”.

Folder wydany w 2015 r. z okazji Jubileuszu 50-lecia.