01 mar 2022

Wystawy zostały przygotowane aby przywrócić pamięć i w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego walczyli o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia demokratycznych dążeń społeczeństwa polskiego. Z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został wprowadzony ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku (Dz.U. z 2011 r., nr 32, poz. 160) i stanowi co następuje:

Art. 1.Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wystawa „ANYYKOMUNISTYCZNE PODZIEMIE POAKOWSKIE O SOBIE I O INNYCH” składa się z 11 tablic, natomiast wystawa „MŁODZIEŻOWA KONSPIRACJA” składa się z 6 tablic.

Zapraszamy do oglądania.