09 mar 2023

W roku 2023 mija 160 lat od wybuchu powstania styczniowego. Przy okazji tej rocznicy, 9 marca gościliśmy dr. Zdzisława Bielenia, bibliotekarza i historyka, badacza tamtego okresu w historii Polski. Pan Doktor jest autorem wielu publikacji związanych z powstaniem styczniowym. Podczas wystąpienia przybliżył słuchaczom kulisy, przebieg i skutki walk powstańczych. Skupił się przy tym głównie na terenach Lubelszczyzny, gdyż – jak sam stwierdził – mówi się o nich niewiele. Chętnie odpowiadał na pytania, niektórzy z obecnych zdecydowali się na kupno książek. Wśród uczestników przeważała młodzież, co tylko dowodzi temu, że o historii warto mówić i kultywować pamięć tych, którzy oddali krew za ojczyznę.