26 lis 2015

50 lat temu została powołana do życia Miejska Biblioteka Publiczna w Poniatowej, a 18 listopada obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia tego wydarzenia. Spotkanie rozpoczęła dyrektor biblioteki Pani Anna Dziaduch witając wszystkich gości. Na uroczystość Jubileuszową odbywającą się w kawiarni „Klubowa” przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Powiatu Opolskiego, Urzędu Miejskiego w Poniatowej, dyrektor i pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek powiatu, dyrektorzy i nauczyciele szkół gminnych oraz najaktywniejsi czytelnicy, sympatycy, przyjaciele, ludzie życzliwi i oddani bibliotece, których współpraca z nami jest nieoceniona.

Jubileusz jest okazją do zapoznania się z historią Jubilatki (historia oraz praca i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej została zawarta w jubileuszowej publikacji), pokazania szerszej publiczności, jakie formy edukacji kulturalnej i czytelniczej prowadzi Biblioteka na przestrzeni 50 lat. To wszystko można było zobaczyć w prezentacji multimedialnej, którą zaprezentowała Pani Teresa Kramek. Uzupełnieniem prezentacji były wyłożone Kroniki i wystawa w holu biblioteki.

Bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i nagród. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej oraz Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego przyznany Bibliotece przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego wręczyli Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Pani Halina Drozd i Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak.

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały również bibliotekarki: Pani Renata Krupa i Zofia Kochan. Dyplomy uznania otrzymały Joanna Długosz i Barbara Mędrek. Pamiątkowe Statuetki i podziękowania Biblioteka otrzymała od Starosty Opolskiego-Zenona Rodzika, Burmistrza Poniatowej- Zygmunta Wyroślaka, z-cy Burmistrza Krystyny Sołdek, Przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Chyły.

Listy gratulacyjne i życzenia wręczyli także dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie- Zofia Ciuruś i Przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie – Małgorzata Pieczykolan.

Podziękowania i gratulacje od Elżbiety Żyszkiewicz – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i dyrektorów bibliotek gminnych powiatu opolskiego. Dyrektorzy jednostek oświatowych gminy, prezesi i kierownicy stowarzyszeń i organizacji działających na naszym terenie dziękują za wieloletnią współpracę.

Miłym akcentem było wręczenie przez dyrektor Annę Dziaduch podziękowań i nagród książkowych dla bibliotekarzy, partnerów środowiskowych i najaktywniejszych czytelników.

Pod adresem biblioteki padło wiele ciepłych słów uznania. Dziękowano za dotychczasową działalność, podejmowane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Dobra współpraca z lokalnym samorządem, partnerami środowiskowymi oraz użytkownikami biblioteki, którzy uczestnicząc licznie w spotkaniach i imprezach dają tym samym do zrozumienia, że to, co robią bibliotekarki jest potrzebne i dobrze odbierane w środowisku.

Uroczystość uświetnił występ uczniów miejscowego Gimnazjum pod kierunkiem Pani Anny Gucmy i chóru „Szpaczki” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej skupiający dzieci ze Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej w Kraczewicach pod kier. Grażyny Papierz.

Na zakończenie odbyło się spotkanie towarzyskie dające możliwość rozmowy, osobistych gratulacji, wymiany doświadczeń.