05 lut 2019

Dnia 5 lutego 2019 ruszył projekt „Młodzi lecz nieProblematyczni” w ramach Regionalnego Konkursy Grantowego Równać Szanse!
Spotkanie organizacyjne odbyło się w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej, która jest jednostką patronującą projektu. Koordynatorem projektu jest Fryderyk Almert – animator kultury, plastyk, społecznik.
Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze założenia projektu. Jego celem jest uzyskanie lub rozwinięcie przez młodzież w wieku 13-19 lat umiejętności, które ułatwią im start w dorosłe życie.
Młodzież wspólnie z koordynatorem określiła plan działania oraz zasady panujące podczas realizacji projektu.
W ramach działań projektowych zaplanowano m. in. organizację wieczoru STAND-UP, warsztaty MURAL i stworzenie własnego dzieła, wyjazd edukacyjny, wystawę fotograficzną, kino plenerowe.
Projekt potrwa 6 miesięcy!