26 mar 2019

Wystawa przygotowana została przez warszawski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Scenariusz opracował Jacek Pawłowicz we współpracy z dziećmi Witolda Pileckiego: Zofią Pilecką-Optułowicz i Andrzejem Pileckim. Składa się z 30 plansz przedstawiających życie i działalność rotmistrza. Znajdują się na nich m.in. fotografie z rodziną, listy do dzieci, własnoręcznie napisany życiorys z 1926 r., fragment jednego z pierwszych raportów przekazanych przez niego z Auschwitz, kennkarty na różne nazwiska, którymi posługiwał się podczas okupacji niemieckiej oraz dokumenty dotyczące uwięzienia, procesu i wykonania wyroku śmierci.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca maja w godzinach pracy biblioteki.