19 maj 2016

19 maja 2016 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Poniatowej odbyło się spotkanie podsumowujące kurs „O finansach…w bibliotece”. W marcu i kwietniu 22 osoby po 50. roku życia zdobywały wiedzę ekonomiczno-finansową podczas pięciodniowych szkoleń w wersji podstawowej i rozszerzonej. Kurs prowadziły przeszkolone bibliotekarki przy wsparciu zaproszonego eksperta finansowego.      O tematach informowaliśmy na bieżąco na naszej stronie internetowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, które wręczyli wraz       z gratulacjami i podziękowaniami za udział Burmistrz Poniatowej Zygmunt Wyroślak i dyrektor MGBP Anna Dziaduch. Pan Burmistrz  zabrał głos zachęcając seniorów do korzystania z bankowości internetowej, jednocześnie zwrócił uwagę na związane z tym ryzyko             i zachowanie szczególnej ostrożności. Nie zabrakło też krótkiej prezentacji i wspomnień z przebiegu szkoleń a wszyscy kursanci chórem orzekli, że kurs bardzo im się podobał, dużo się dowiedzieli i chcieliby więcej… Na pocieszenie, że to już niestety koniec kursu wszyscy mogli podelektować się pysznym tortem.

Projekt “O finansach… w bibliotece – IV edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.