19 lis 2015

Głośne czytanie wierszy, opowiadań o tematyce jesiennej, zabawy ruchowe, zagadki, rebusy pogadanki. Takie formy zabawy proponujemy przedszkolakom podczas odwiedzin
w bibliotece.